Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie Image Image
"Jak Państwo oceniacie inwestycje drogowe Miasta Rzeszowa na przestrzeni kilku ostatnich lat?"

zagłosuj

MZD arrow MZD
26.06.2019.
 
 

 

    Wprowadzenie    

Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie jest gminną jednostką budżetową powołaną uchwałą nr LV/30/97 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 6 maja 1997 r., wówczas jeszcze jako Miejski Zarząd Dróg i Zieleni. Z dniem 1 czerwca 2010 r. z MZDiZ wydzielono Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie, co pociągnęło za sobą zmianę nazwy jednostki i nadanie jej nowego statutu uchwałą nr LXXIV/1259/2010 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 27 kwietnia 2010 r. Statut zmieniono uchwałą nr LVI/1071/2013 Rady Miasta Rzeszowa z 9 lipca 2013 r.

Zakres zadań oraz organizację wewnętrzną MZD w Rzeszowie określa statut, stanowiący załącznik do wskazanej uchwały Rady Miasta Rzeszowa z 9 lipca 2013 r. oraz regulamin organizacyjny nadany zarządzeniem wewnętrznym nr 12/2017 Dyrektora MZD w Rzeszowie z dnia 14 czerwca 2017 r. 

 

 


 
Skrócona trasa przejazdu 74 Tour de Pologne - Rzeszów


Przedstawiamy skróconą trasę wraz z orientacyjnymi czasami przejazdu odcinka "Olimp Nagawczyna - Rzeszów" 74 Tour de Pologne.

Zobacz trasę

 


 
INFORMACJA: GRAWEROWANE PŁYTY CHODNIKOWE NA ULICY 3 MAJA


ZASADY ZAMAWIANIA NAPISÓW NA PŁYTACH PAMIĄTKOWYCH, KTÓRE BĘDĄ UMIESZCZANE W NAWIERZCHNI ULICY 3 MAJA W RZESZOWIE

 • Zamówić napis na płycie pamiątkowej (płyta granitowa płomieniowana koloru jasnoszarego o wymiarach 30 x 60 x 10 cm) może dowolna osoba fizyczna oraz jednostka organizacyjna, będąca lub niebędącą przedsiębiorcą.
 • Nie ma możliwości wskazania miejsca umieszczenia płyty pamiątkowej; będą one umieszczane sukcesywnie w zależności od kolejności zgłoszeń począwszy od ulicy Zamkowej do placu Farnego. Przewiduje się wbudowanie ok. 500 płyt pamiątkowych w nawierzchni drogi po lewej i prawej stronie ulicy 3 Maja, na całej długości.
 • Jeden podmiot może wykupić jedną płytę pamiątkową, chyba że Gmina wyrazi zgodę na wykupienie dalszych miejsc (np. gdy nie będzie zamówień na wszystkie płyty).
 • Jest jedna pula płyt. Płyty przydzielane są według kolejności zgłoszeń.
 • Z każdym klientem zawarta zostanie umowa dotycząca umieszczenia napisu na płycie pamiątkowej.
 • Na płycie mogą znaleźć się tylko litery alfabetów łacińskiego i polskiego, cyfry arabskie i niektóre znaki interpunkcyjne, bez grafiki i logotypów.
 • Maksymalna liczba znaków w jednym rzędzie to 12-14 (litery łącznie ze spacjami, kropkami, łącznikami itp.) w zależności od tekstu.
 • Zamówić można napis w maksymalnie trzech rzędach, tj. 36-42 znaków.
 • Grawerunek wykonany będzie czcionką Calibri o wysokości liter 5 cm, kolor liter ciemny grafitowy.
 • Koszt wykonania grawerunku na jednej płycie dla każdego klienta wynosi 250 zł (dwieście pięćdziesiąt złotych) brutto.
 • Zamówienia można składać do 28 lutego 2017 r. osobiście, pocztą tradycyjną i pocztą elektroniczną  na adres sekretariat@mzd.erzeszow.pl Do tej daty należy też wpłacić pieniądze przelewem na rachunek w banku PKO BP SA (kod SWIFT: BPKOPLPW) nr 97 1020 4391 0000 6002 0145 0394. MZD w Rzeszowie nie posiada rachunków prowadzonych w walutach obcych.
 • Gmina zastrzega sobie prawo weryfikacji zamówionego przez klienta napisu, aby uniknąć umieszczenia treści wulgarnych, nieprzyzwoitych, ośmieszających, nieestetycznych czy w inny sposób niewłaściwych i nielicujących z reprezentacyjnym i zabytkowym charakterem ulicy 3 Maja. W uzasadnionych przypadkach Gmina może odmówić umieszczenia napisu, odstąpić od umowy i zwrócić pieniądze. Czynności weryfikacyjne zostaną przeprowadzone do 31 marca 2017 r.


Stan na 2.02.2017.

Powyższa informacja - 
dokument (.PDF 52 KB)

Wzór płyty - obraz (.JPG 1.44 MB) 

Rozmieszczenie płyt na jezdni - obraz (.JPG 4.01 MB) 

Orientacja płyt pamiątkowych - dokument (.PDF 32 KB) 

Wzór umowy - dokument (.docx 23 KB)

W przypadku problemów z otwarciem plików w przeglądarce, należy je zapisać na dysk (klikając np. prawym przyciskiem myszy na link i wybierając opcję "Zapisz element docelowy jako" lub "Zapisz link jako" itp.) i otworzyć go bezpośrednio z komputera.

 
 
Gmina Miasto Rzeszów przystępuje do opracowania dokumentów aplikacyjnych dla kolejnych projektów związanych z dalszą poprawą funkcjonowania i rozwojem transportu publicznego w Rzeszowie. Projekty: „Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie”, „Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie” oraz „Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie” planowane są do współfinansowania przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Mając na uwadze efektywne przygotowanie ww. projektów niezbędne jest przeprowadzenie badań dotyczących zachowań i preferencji komunikacyjnych mieszkańców Rzeszowa oraz innych osób korzystających z komunikacji miejskiej, a także wykonanie pomiarów natężenia ruchu w mieście.
W związku z powyższym od dnia 27 września br. Konsorcjum Firm Invest & Consulting Group Sp. z o.o., z siedzibą w Opolu oraz Collect Consulting S.A., z siedzibą w Katowicach rozpoczęło realizację umowy w ramach, której prowadzić będzie m.in. pomiary ruchu samochodowego w newralgicznych punktach miasta, pomiary zajętości miejsc postojowych (w strefie płatnego parkowania oraz na parkingach: bezpłatnych, komercyjnych, osiedlowych)...

 

Więcej informacji - dokument (.PDF 19 KB)

 Projekt „Budowa systemu integrującego transport publiczny Miasta Rzeszowa i okolic” znalazł się w gronie 20 nominowanych w 2 edycji prestiżowego konkursu Top Inwestycje Komunalne Polski Wschodniej. Konkurs ma za zadanie wskazanie tych inwestycji komunalnych, które najbardziej przyczyniły się do rozwoju gospodarki, regionu i mieszkańców Polski Wschodniej. Inwestycja, która zbierze najwięcej głosów, otrzyma specjalną nagrodę od czytelników Portalsamorządowy.pl.

Głosowanie trwa do 14 września  2015r. Zachęcamy Państwa do oddania pozytywnego głosu na projekt „Budowa systemu integrującego transport publiczny Miasta Rzeszowa i okolic”, który jak dotychczas był największym przedsięwzięciem zrealizowanym przez Gminę Miasto Rzeszów i którego realizacja znacznie poprawiła komfort korzystania z jej usług oraz pozwoli na zwiększenie punktualności i bezpieczeństwa funkcjonowania publicznej komunikacji zbiorowej.

Swój głos można oddać na stronie http://www.portalsamorzadowy.pl/serwis/top-inwestycje-komunalne-polski-wschodniej-2015/nominacje/72516.html

 


 Dni otwarte - plakat


 


 Dzien otwarty - plakat


 

Budowa drugiego co do wielkości mostu w Polsce.

Nowa przeprawa nad rzeką Wisłok połączy ulice Rzecha i Lubelską. Most będzie długi na 482 i wysoki na 108 metrów. 

Realizacja Bilfinger Infrastructure. Zapraszamy do obejrzenia filmu z postępu realizacji tej inwestycji: 

    Komunikaty MZD 


 • Miejski Zarząd Dróg publikuje wykaz osób, którym w zakresie podatków i opłat Prezydent Miasta Rzeszowa w okresie 1.01.2017 do 31.12.2017r. udzielił ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożył spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500zł....

 


 • W imieniu Prezydenta Miasta Rzeszowa - zarządcy dróg publicznych na terenie Rzeszowa - na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, ze zm.) informuję, że przygotowywane są niżej wymienione zadania inwestycyjne:

 • 1. Budowa ul. Migdałowej
 • 2. Budowa chodnika przy ul. Dębickiej od ul. Kalinowej do ul Św. Jakuba

 • W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o
  ile w ciągu 60 dni od dnia umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot
  zainteresowany udostępnieniem takiego kanału
  ...

 


 • W imieniu Prezydenta Miasta Rzeszowa - zarządcy dróg publicznych na terenie Rzeszowa - na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, ze zm.) informuję, że przygotowywane są niżej wymienione zadania inwestycyjne:

 • 1.    Budowa chodnika przy ul. Załęskiej na odcinku od Zakładu Karnego do ul. Spichlerzowej

 • W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o
  ile w ciągu 60 dni od dnia umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot
  zainteresowany udostępnieniem takiego kanału
  ...

 


 • W imieniu Prezydenta Miasta Rzeszowa - zarządcy dróg publicznych na terenie Rzeszowa - na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, ze zm.) informuję, że przygotowywane są niżej wymienione zadania inwestycyjne:
  1.    Budowa chodnika przy ul. hr. A. Potockiego
  2.    Rozbudowa ul. Podleśnej - etap I
  3.    Rozbudowa ul. Morgowrej na odcinku od posesji 90 do ul. Cienistej
  4.    Budowa drogi KDL łączącej ul. Olbrachta z ul. Słocińską
  5.    Budow'a drogi łączącej ul. Kopisto z ul. Wierzbową
  6.    Rozbudowa ul. Makuszyńskiego
  7.    Rozbudowa ul. Strzelców
  8.    Budowla drogi KDG od al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego - etap I

  W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o
  ile w ciągu 60 dni od dnia umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot
  zainteresowany udostępnieniem takiego kanału
  ...

 


 • W imieniu Prezydenta Miasta Rzeszowa - zarządcy dróg publicznych na terenie Rzeszowa - na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, ze zm.) informuję, że przygotowywane są niżej wymienione zadania inwestycyjne:
  1.    Budowa drogi KDL.4 od ul. Miłej na działkach nr 1377/1 i 1386/1

  W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o
  ile w ciągu 60 dni od dnia umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot
  zainteresowany udostępnieniem takiego kanału
  ...

 


 • W imieniu Prezydenta Miasta Rzeszowa - zarządcy dróg publicznych na terenie Rzeszowa - na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, ze zm.) informuję, że przygotowywane są niżej wymienione zadania inwestycyjne:
  1.    Rozbudowa ul. Szpitalnej i Wierzynka wraz z budową drogi łączącej ul. Leszczyńskiego

  W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o
  ile w ciągu 60 dni od dnia umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot
  zainteresowany udostępnieniem takiego kanału
  ...

 


 • W imieniu Prezydenta Miasta Rzeszowa - zarządcy dróg publicznych na terenie Rzeszowa - na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, ze zm.) informuję, że przygotowywane są niżej wymienione zadania inwestycyjne:
  1.    Rozbudowa ul. Zofii Wallis

  W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o
  ile w ciągu 60 dni od dnia umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot
  zainteresowany udostępnieniem takiego kanału
  ...

 


 • Miejski Zarząd Dróg publikuje wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym Prezydent Miasta Rzeszowa w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. udzielił pomocy publicznej...

 


 • W imieniu Prezydenta Miasta Rzeszowa - zarządcy dróg publicznych na terenie Rzeszowa - na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, ze zm.) informuję, że przygotowywane są niżej wymienione zadania inwestycyjne:
  1.    Rozbudowa ul. Litewskiej
  2.    Rozbudowa ul. Św. Floriana
  3.    Rozbudowa ul. Świdrówka na odcinku od ul. Dębickiej do ul. Krupówka
  4.    Rozbudowa ul. Truskawkowej na odcinku od ul. Wywrockiego do potoku Mikośka

  W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o
  ile w ciągu 60 dni od dnia umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot
  zainteresowany udostępnieniem takiego kanału
  ...

 


 • Miejski Zarząd Dróg publikuje wykaz osób, którym w zakresie podatków i opłat Prezydent Miasta Rzeszowa w okresie 1.01.2016 do 31.12.2016r. udzielił ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożył spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500zł....

 


 • Analiza i klasyfikacja odcinka drogi krajowej nr 19 w granicach Rzeszowa, ze względu na koncentrację wypadków śmiertelnych oraz ze względu na bezpieczeństwo sieci drogowej....

 


 • W imieniu Prezydenta Miasta Rzeszowa - zarządcy dróg publicznych na terenie Rzeszowa - na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, ze zm.) informuję, że przygotowywane są niżej wymienione zadania inwestycyjne:
  1.    Rozbudowa ul. Św. Faustyny
  2.    Rozbudowa al. Wyzwolenia poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Krakowskiej do al. Okulickiego
  3.    Rozbudowa drogi gminnej (ul. Dolna-Bzianka) na odcinku od drogi powiatowej nr 1391 R do końca zabudowań wraz z przebudową pętli autobusowej
  4.    Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemieńskiego, Kochanowskiego, Żółkiewskiego, Batorego, Styki
  5.    Rozbudowa ul. Jana Pawła II na odcinku od ul. Ustronnej do ul. Budziwojskiej
  6.    Budowa drogi 2KDg- od ul. Obszarowej do ul. Dębickiej
  7.    Budowa pętli autobusowej przy ul. Iwonickiej
  8.    Budowa pętli autobusowej przy ul. Słocińskiej
  9.    Budowa prawoskrętu z ul. Słowackiego w ul. Szopenaj

  W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o
  ile w ciągu 60 dni od dnia umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot
  zainteresowany udostępnieniem takiego kanału
  ...

 


 • W imieniu Prezydenta Miasta Rzeszowa - zarządcy dróg publicznych na terenie Rzeszowa - na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, ze zm.) informuję, że przygotowywane są niżej wymienione zadania inwestycyjne:
  1.    Rozbudowa skrzyżowania ulic: Obrońców Poczty Gdańskiej z al. Wyzwolenia
  2.    Rozbudowa ul. Poziomkowej
  3.    Budowa drogi łączącej ul. KDZ i KDL wraz z niezbędną infrastrukturą
  4.    Rozbudowa ul. Skrajnej
  5.    Budowa publicznej drogi gminnej 44 KL na osiedlu Staromieście Ogrody
  6.    Rozbudowa ul. Załęskiej poprzez budowę chodnika na odcinku od ul. Konfederatów Barskich do przejazdu kolejowego
  7.    Budowa publicznej drogi gminnej na przedłużeniu ulicy Bałtyckiej
  8.    Budowa drogi łączącej ulicę Iwonicką z ul. Baligrodzką w kierunku ul. Żmigrodzkiej
  9.    Budowa publicznej drogi łączącej ul. Krajobrazową z ul. Grechuty

  W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o
  ile w ciągu 60 dni od dnia umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot
  zainteresowany udostępnieniem takiego kanału
  ...

 


 • Gmina Miasto Rzeszów przystępuje do opracowania dokumentów aplikacyjnych dla kolejnych projektów związanych z dalszą poprawą funkcjonowania i rozwojem transportu publicznego w Rzeszowie. Projekty: „Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie”, „Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie” oraz „Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie” planowane są do współfinansowania przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

  Mając na uwadze efektywne przygotowanie ww. projektów niezbędne jest przeprowadzenie badań dotyczących zachowań i preferencji komunikacyjnych mieszkańców Rzeszowa oraz innych osób korzystających z komunikacji miejskiej, a także wykonanie pomiarów natężenia ruchu w mieście.
  W związku z powyższym od dnia 27 września br. Konsorcjum Firm Invest & Consulting Group Sp. z o.o., z siedzibą w Opolu oraz Collect Consulting S.A., z siedzibą w Katowicach rozpoczęło realizację umowy w ramach, której prowadzić będzie m.in. pomiary ruchu samochodowego w newralgicznych punktach miasta, pomiary zajętości miejsc postojowych (w strefie płatnego parkowania oraz na parkingach: bezpłatnych, komercyjnych, osiedlowych)...

 


 • W imieniu Prezydenta Miasta Rzeszowa - zarządcy dróg publicznych informuję, że przygotowywane są niżej wymienione zadania inwestycyjne:
  1. Rozbudowa skrzyżowania al. Witosa (w ciągu dróg krajowych nr 94 i 19) z ul. Wyspiańskiego w Rzeszowie,

  W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o
  ile w ciągu 60 dni od dnia umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot
  zainteresowany udostępnieniem takiego kanału
  ...

 


 • W imieniu Prezydenta Miasta Rzeszowa - zarządcy dróg publicznych informuję, że przygotowywane są niżej wymienione zadania inwestycyjne:
  1. Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej wraz z mostem od DK 19 ul. Podkarpacka do DW 878 ul. Sikorsldego w Rzeszowie,
  2. Budowa kładek rowerowych przy mostach Narutowicza, Karpackim i Lwowskim w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa rzeszowskiej infrastruktury rowerowej - budowa ścieżek rowerowych na obiektach mostowych",
  3. Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na przebudowę czterech skrzyżowań: 1. Przebudowa skrzyżowania al. Powstańców Warszawy z al. Sikorskiego; 2. Przebudowa skrzyżowania al. Wyzwolenia z al. Okulicldego; 3. Przebudowa skrzyżowania al. Piłsudskiego z al. Cieplińsidego; 4. Przebudowa skrzyżowania al. Niepodległości z al. Armii Krajowej w ramach inwestycji pn. „ Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie,
  4. Budowa miejsca do ważenia pojazdów przy al. Wyzwolenia,
  5. Budowa miejsca do ważenia pojazdów przy al. Armii Krajowej

  W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o
  ile w ciągu 60 dni od dnia umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot
  zainteresowany udostępnieniem takiego kanału
  ...

 


 • Szanowni Państwo z dniem 1 stycznia 2015 roku uległ zmianie numer rachunku bankowego (dotychczasowy numer 69 1240 1792 1111 0010 0509 7574) dotyczący należności budżetowych należnych dla Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie. Wpłat należy dokonywać na nowy rachunek bankowy: 
   97 1020 4391 0000 6002 0145 0394 (PKO BP SA) ...

 


 • W imieniu Prezydenta Miasta Rzeszowa - zarządcy dróg publicznych na terenie Rzeszowa informujemy, że przygotowywane są niżej wymienione zadania inwestycyjne: 
  1. Budowa drogi łączącej ul. Podwisłocze, obok Zespołu Szkół ogólnokształcących Nr 4, z drogą prowaddzącą do al. Rejtana wzdłuż C.H. Millenium Hall
  2. Budowa drogi dojazdowej do osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Miłocińska - Tarnowska (Parkowa)

  W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o
  ile w ciągu 60 dni od dnia umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot
  zainteresowany udostępnieniem takiego kanału....

 


 • W imieniu Prezydenta Miasta Rzeszowa - zarządcy dróg publicznych na terenie Rzeszowa informujemy, że przygotowywane są niżej wymienione zadania inwestycyjne: 
  1. Budowa skrzyżowania ulic: Strzyżowska - Dukielska - Bł. Karoliny.
  W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o
  ile w ciągu 60 dni od dnia umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot
  zainteresowany udostępnieniem takiego kanału....

 


 • Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat Prezydent Miasta Rzeszowa udzielił odroczeń, umorzeń lub rozłożył spłatę na raty.

 


 • W imieniu Prezydenta Miasta Rzeszowa - zarządcy dróg publicznych na terenie Rzeszowa informujemy, że przygotowywane są niżej wymienione zadania inwestycyjne: 
  1.    Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta Rzeszowa
  2.    Przebudowa ulic: 3 Maja, Kościuszki i Grunwaldzkiej
  3.    Budowa drogi 9KDD od ul. Architektów do ul. Boya Żeleńskiego
  4.    Rozbudowa ul. Wieniawskiego od ul. Dunikowskiego w kierunku osiedla Slocina
  W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o
  ile w ciągu 60 dni od dnia umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot
  zainteresowany udostępnieniem takiego kanału.

 


 • W imieniu Prezydenta Miasta Rzeszowa - zarządcy dróg publicznych na terenie Rzeszowa informujemy, że przygotowywane są niżej wymienione zadania inwestycyjne: 
  1. Rozbudowa ulicy Marcina Filipa na odcinku od ulicy Morgowej do granicy miasta Rzeszowa.
  2. Budowa publicznej drogi gminnej 44 KL na osiedlu Staromieścic Ogrody.
  3. Budowa publicznej drogi gminnej łączącej ul. Nowowiejską z ul. Zaciszną.
  W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o
  ile w ciągu 60 dni od dnia umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot
  zainteresowany udostępnieniem takiego kanału.

 


 • Szanowni Państwo z dniem 1 stycznia 2015 roku uległ zmianie numer rachunku bankowego (dotychczasowy numer 69 1240 1792 1111 0010 0509 7574) dotyczący należności budżetowych należnych dla Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie. Wpłat należy dokonywać na nowy rachunek bankowy: 
   97 1020 4391 0000 6002 0145 0394 (PKO BP SA) ...

 


 • W imieniu Prezydenta Miasta Rzeszowa - zarządcy dróg publicznych na terenie Rzeszowa informujemy, że przygotowywane są niżej wymienione zadania inwestycyjne: 
  1. Budowa publicznej drogi gminnej na przedłużeniu drogi 2KD-Z na terenie strefy ekonomicznej Rzeszów-Dworzysko ...

 

 • W imieniu Prezydenta Miasta Rzeszowa - zarządcy dróg publicznych na terenie Rzeszowa informujemy, że przygotowywane są niżej wymienione zadania inwestycyjne: 
  1. Rozbudowa al. Okulickiego w rejonie skrzyżowania z ul. Broniewskiego ...

 


 • W imieniu Prezydenta Miasta Rzeszowa - zarządcy dróg publicznych na terenie Rzeszowa informujemy, że przygotowywane są niżej wymienione zadania inwestycyjne: 
  1. Rozbudowa ul. Sulikowskiego
  2. Rozbudowa publicznej drogi powiatowej
  3. Budowa ul. Magnolii ...

 


 • Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie zaprasza do przetargu pisemnego, na wymianę na nowe 45 szt. modułów informacvno-rekłamowych, umieszczonych przy skrzyżowaniach ulic na terenie Rzeszowa....

 


 • W imieniu  Prezydenta Miasta Rzeszowa - zarządcy dróg publicznych na terenie Rzeszowa - na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 260) informuję, że przygotowywane są niżej wymienione zadania inwestycyjne:...

 


 • W imieniu  Prezydenta Miasta Rzeszowa - zarządcy dróg publicznych na terenie Rzeszowa - na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 260) informuję, że przygotowywane są niżej wymienione zadania inwestycyjne:...

 


 • Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zawiadamia, że postanowieniem z dnia 4 lipca 2013 r. na wniosek Pana Piotra Kozioła z dnia 29 września 2011 r., wznowił postępowanie administracyjne w sprawie zakończonej ostateczną realizowanej inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi krajowej Nr 19 klasy GP od granicy miasta do skrzyżowania z Al. Wyzwolenia wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, instalacjami i urządzeniami budowlanymi...

 

 


 • REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI W dniu 25 czerwca 2013 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi łączącej tereny inwestycyjne Rzeszów - Dworzysko etap III z ul. Lubelską". Z treścią ww. decyzji oraz pozostałą zgromadzoną w toku przedmiotowego postępowania dokumentacją społeczeństwo może zapoznać się w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie przy al. Józefa Piłsudskiego 38, w pokoju 46, w godzinach 7.30 - 15.30....

 

 


 • REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA W dniu 25 czerwca 2013 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi łączącej tereny inwestycyjne Rzeszów - Dworzysko etap III z ul. Lubelską". Z treścią ww. decyzji, można się zapoznać w Wydziale Ocen Oddziaływania na Środowisko Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, w pokoju nr 46 (al.Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów), w godzinach pracy Urzędu. Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Od ww. decyzji przysługuje stronom odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. ...

 

 


 • Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie zaprasza do przetargu pisemnego , na wymianę
  na nowe 49 szt. modułów informacyjno-reklamowych, umieszczonych przy skrzyżowaniach ulic na
  terenie miasta Rzeszowa ...

 

 


 • W imieniu Prezydenta Miasta Rzeszowa - zarządcy dróg publicznych na terenie Rzeszowa - na podstawie
  art. 39 ust. 6a z dnia 21 marca 1985 r. o grogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 19, poz. 115 ze zmianami)
  informuję, że przygotowywane są niżej wymienione zadania inwestycyjne: ...

 

 


 • Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie zaprasza do przetargów ustnych (aukcji), na
  najem gruntu pod ogródki gastronomiczne na rzeszowskim rynku, w okresie od 10 kwietnia do
  15 października 2013 r. na lokalizacje nr 1-31 wg załącznika graficznego nr 1 do zarządzenia
  Prezydenta Miasta Rzeszowa nr VI/899/2013 z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie zasad
  funkcjonowania ogródków gastronomicznych na rynku Starego Miasta w Rzeszowie....

 

 

 

 


 • W imieniu Prezydenta Miasta Rzeszowa - zarządcy dróg publicznych na terenie Rzeszowa - na
  podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 19, poz.
  115 ze zmianami) informuję, że przygotowywane są wymienione zadania inwestycyjne:
  1.    Budowa drogi dojazdowej w rejonie ul. Zajęczej i ul. Tarnowskiej wraz z uzbrojeniem
  2.    Budowa ul. Jasińskiego
  3.    Połączenie ul. Raginisa z ul. Obrońców Poczty Gdańskiej wraz z infrastrukturą - etap II
  4.    Połączenie ul. Starowiejskiej z ul. Podkarpacką

  W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanaiu technologicznego, o
  ile w ciągu 60 dni od dnia umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot
  zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art. 39
  ust. 7-7f ustawy o drogach publicznych. ....

 

 

 

 

 

 

 

 


 • W imieniu Prezydenta Miasta Rzeszowa - zarządcy dróg publicznych na terenie Rzeszowa - na
  podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 19, poz.
  115 ze zmianami) informuję, że przygotowywane są wymienione zadania inwestycyjne:
  1.    Droga łącząca ul. Bieszczadzką z ul. Leśną
  2.    Droga łącząca ul. Lwowską z ul. Olbrachta
  3.    Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań na drogach powiatowych Miasta Rzeszowa wraz z wykonaniem śluz
  autobusowych
  4.    Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi krajowej nr 4 wraz z wykonaniem śluz autobusowych
  5.    Wykonanie Bus-Pasów na ulicach Rzeszowa
  6.    Połączenie Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą etap 11
  7.    Rozbudowa ul. Makuszyńskiego
  8.    Rozbudowa ul. Powstańców Listopadowych
  9.    Budowa drogi 2 KL i 3 KI łączącej ul. Lwowską z osiedlem Wilkowyja-Kamionka
  10.    Budowa ul. 7KD łączącej osiedle Strzyżowska z Ustrzycką etap 1,11

  W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanaiu technologicznego, o
  ile w ciągu 60 dni od dnia umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot
  zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art. 39
  ust. 7-7f ustawy o drogach publicznych. ....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 • W imieniu Prezydenta Miasta Rzeszowa - zarządcy dróg publicznych na terenie Rzeszowa - na
  podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 19, poz.
  115 ze zmianami) informuję, że przygotowywane są wymienione zadania inwestycyjne:
  1.    Rozbudowy ul. Uroczej wraz z budową drogi łączącej ul. Uroczą z ul. Zaciszną
  2.    Budowa drogi KDZ i KDL-4 wraz z rozbudową ul. Lubelskiej
  3.    Budowa publicznego układu komunikacyjnego pomiędzy ul. Lwowską a ul. Jana Olbrachta
  4.    Połączenie ul. Towarnickiego z ul. Piłsudskiego
  5.    Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania na Rondzie Dmowskiego
  6.    Budowa drogi 2KDg- od ul. Obszarowej do ul. Dębickiej
  7.    Rozbudowa ul. Strażackiej na odcinku od al.. Sikorskiego do ul. Jazowej
  8.    Budowa drogi bocznej ul. Wieniawskiego w kierunku Chmielnika
  9.    Budowa wiaduktu nad torami od ul. Wyspiańskiego do ul. Pułaskiego lub Hoffmanowej
  10.    Budowa ul. Dalekiej

  W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanaiu technologicznego, o
  ile w ciągu 60 dni od dnia umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot
  zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art. 39
  ust. 7-7f ustawy o drogach publicznych. ....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 • Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  o wydaniu decyzji z dnia 27 czerwca 2012r., znak BOII-4pg/BP-6pg-772-184-874/11/12, uchylającą  w części i orzekającą w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Podkarpackiego z dnia 25 sierpnia 2011 r. ....

 


 • Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie zaprasza do przetargu ustnego (aukcji), na najem gruntu pod tzw. "Strefę Piłki" na rzeszowskim rynku w okresie od 8 czerwca do 1 lipca 2012r....

 


 • W imieniu Prezydenta Miasta Rzeszowa zarządcy dróg informuje, że przygotowywane są zadania inwestycyjne.
  W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od dnia   27 kwietnia 2012r. zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału...

 


 • Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie zaprasza do przetargu ustnego (aukcji) na dzierżawę
  52 szt. modułów informacyjno-reklamowych ... • Lista uczestników zakwalifikowanych do licytacji - przetargów ustnych (aukcji), na najem gruntu pod ogródki gastronomiczne na rynku Starego Miasta ... • Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie zaprasza do przetargu ustnego (aukcji) na dzierżawę
  52 szt. modułów informacyjno-reklamowych ... • Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie zaprasza do przetargów ustnych (aukcji), na najem gruntu
  pod tzw. "ogródki letnie" na rzeszowskim rynku w okresie do 15 października 2012 r. na lokalizację nr 1-29 ... • W związku z zamiarem ogłoszenia przetargu na wybór wykonawcy robót, Miejski Zarząd Dróg zaprasza do złożenia oferty cenowej i terminowej...

 


 • W imieniu Prezydenta Miasta Rzeszowa zarządca dróg informuje, że przygotowywane są następujące zadania inwestycyjne:
  - Rozbudowa ul. Zygmunta I Starego
  - Rozbudowa ul. Książęcej
  W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od dnia   21 października sierpnia 2011r. zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału...

 


 • W imieniu Prezydenta Miasta Rzeszowa zarządca dróg informuje, że przygotowywane są następujące zadania inwestycyjne:
  - Budowa publicznej drogi gminnej (ulicy karowej) - etap II
  - Budowa ul. Iwonickiej - etap II
  - Rozbudowa ul. Kaletniczej
  W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od dnia   12 sierpnia 2011r. zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału...

 


 • Obwieszczenie Reginalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację budowy drogi jako łącznika drogi wojewódzkiej Rzeszów-Dylągówka na terenie miasta Rzeszowa oraz na odcinku pozamiejskim od granicy Rzeszowa do węzła drogi ekspresowej S19 w Kielanówce...

 


 • Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie zaprasza do przetargów ustnych (aukcji), na najem gruntu
  pod tzw. "ogródki letnie" na rzeszowskim rynku w okresie do 15 października 2011 r. na lokalizację nr 15 ... • Obwieszczenie Reginalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie wydania deycji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na relizację przedsięwizęcia pn.: "Przebudowa węzła drogowego al. Wyzwolenia - ul. Warszawska w Rzeszowie"...

 


 • Wojewoda Podkarpacki Zawiadamia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizajcę zadania inwestycyjnego pn: Budowa przejścia podziemnego pod ul. Powstańców Warszawy w Rzeszowie...

 


 • Obwieszczenie Reginalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie wydania deycji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na relizację przedsięwizęcia pn.: "Przebudowa węzła drogowego al. Wyzwolenia - ul. Warszawska w Rzeszowie"...

 


 • Wojewoda Podkarpacki Zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji na realizację inwestycji: "Rozbudowa DK Nr 4 w km 595+885 poprzez budowę przejścia podziemnego pod ul. Powstańców Warszawy w Rzeszowie w...

 


 • Miejski Zarząd Dróg zatrudni osobę na zastępstwo księgowego do Działu Finansowo - Księgowego ... • Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa węzła drogowego al. Wyzwolenia - ul. Warszawska w Rzeszowie" (podanie do publicznej wiadomości) ...
 • Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa węzła drogowego al. Wyzwolenia - ul. Warszawska w Rzeszowie" (zawiadomienie stron) ...
 • Prezydent Miasta Rzeszowa informuje, że przygotowywane są następujące zadania inwestycyjne:
  - Budowa ulicy w ciągu ul. Rzecha wraz z budową mostu na Wisłoku
  - Budowa chodnika przy ul. Miłej
  - Przebudowa ul. Słodkiej
  - Budowa chodnika przy ul. Błękitne Wzgórze
  - Przebudowa ul. Bernackiego
  - Rozbudowa ul. Kaletniczej
  W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od dnia   1 marca 2011r. zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału...

     Zadania MZD na rok 2013 

 
Plan Zadań Inwestycyjnych i Remontowych  MZD na rok 2013  ... [zobacz]   (55 KB .pdf)

 
Aktualnie przeprowadzane Remonty Cząstkowe na terenie Miasta Rzeszowa  ... [zobacz]    Iluminacja Mostu Zamkowego    

Image