Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie Image Image
MZD arrow Inwestycje 2011 arrow Przebudowa ulicy Wieniawskiego w Rzeszowie
24.10.2018.
 
 

Przebudowa ulicy Wieniawskiego w Rzeszowie

 [ zakończona ]


Wykonawca:   Przedsiębiorstwo „STRABAG” Sp. z o. o. Pruszków ul. Parzniewska 10.
Termin realizacji:   30 listopad 2011 r.
Długość drogi:  1018 m.


Szczegółowe dane inwestycji:

Przebudowa istniejącego odcinka ulicy na długości 1 018 km obejmuje:

  • przebudowę jezdni i poszerzenie jej do szerokości 7,0 mb, nawierzchnia jezdni bitumiczna- pow.
  • wykonanie chodnika - po stronie prawej o szerokości 1,65 m na i pow. 2 875m2, po stronie lewej o pow. 1 360 m2
  • przebudowę istniejących zjazdów – pow. 1 256 m2
  • zastąpienie istniejących rowów, rowami krytymi wraz z przyłączami – dł. 1900mb,
  • przebudowę kolidujących sieci gazowych, zabezpieczenie elektroenergetycznych sieci kablowych NN i SN oraz sieci teletechnicznych
  • koszt inwestycji 3 612 111,09 zł.

Realizacja inwestycji: 


 

 
 
 
 
 


 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
 

Nowa wersja strony MZD w Rzeszowie w przygotowaniu...