Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie Image Image
MZD arrow Inwestycje 2015 arrow Rozbudowa ul. Zawiszy
24.10.2018.
 
 

Rozbudowa ul. Zawiszy

[ zakończona ]

Wykonawca:    STRABAG sp. z o.o. Oddział w Rzeszowie, ul. Hanasiewicza 19, 35-103 Rzeszów

Termin realizacji:   03.01.2014 r – 30.06.2015 r.

Koszt robót – 2 645 256,39 PLN


Zakres robót obejmuje:

Rozbudowę ulicy Zawiszy od skrzyżowania z ul. Podgórską do skrzyżowania z ul. Świętokrzyską,  klasa drogi L, kategoria ruchu KR2.

1/ rozbudowę jezdni do szerokości 5,5 m wraz z wykonaniem jednostronnego pobocza gruntowego na odcinku oraz rozbudowę jezdni do szerokości 6,0 m wraz z wykonaniem obustronnego krawężnika;

2/ budowę jednostronnego chodnika o szerokości 2,0 m po stronie południowej;

3/ przebudowę rowów odwadniających otwartych wraz z przepustami;

4/ przebudowę zjazdów z ul. Zawiszy;

5/ budowę oświetlenia drogi;              

6/ rozbudowę urządzeń technicznych drogi służących jej odwodnieniu wraz z budową kanalizacji deszczowej na odcinku ul. Zawiszy;

7/ zabezpieczenie i przebudowę kolidującej infrastruktury obcej: teletechnicznej, energetycznej, wodociągowej, gazowej;

8/ niezbędne usunięcie drzew i krzewów

9/ rozbiórkę ogrodzeń posesji zlokalizowanych w pasie drogowym ul. Zawiszy 

10/ uporządkowanie terenu. 

 Realizacja inwestycji
 
 

 

 
 
 
 
 
 


 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
 

Nowa wersja strony MZD w Rzeszowie w przygotowaniu...