Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie Image Image
MZD arrow Inwestycje 2014 arrow Rozbudowa węzła drogowego al. Wyzwolenia - ul. Warszawska realizowane w ramach projektu pn.: "Budowa
24.10.2018.
 
 

Rozbudowa węzła drogowego al. Wyzwolenia - ul. Warszawska realizowane w ramach projektu pn.: "Budowa systemu integrującego transport publiczny Miasta Rzeszowa i okolic"

[ zakończona ]

Wykonawca:    INŻYNIERIA RZESZÓW S.A. 35-082 Rzeszów, ul. Podkarpacka 59 A
                  Vahostav- SK a.s. z siedzibą w Żylinie, ul. Hlińska 40, 011 18 Żylina, 
                  Republika Słowacka

Termin realizacji:   7.02.2013r. – 30.10.2014r.

Koszt robót – 63 279 810,00 PLN


Zakres robót obejmuje:

•    korektę parametrów geometrycznych trasy i niwelety drogi,
•    dostosowanie nośności nawierzchni do nacisku 115 kN/oś z zastosowaniem nawierzchni odpornej na koleinowanie,
•    przykrycie potoku Przyrwa na odcinku o dł. 520,0m w związku z dobudową drugiej jezdni w ciągu Al. Wyzwolenia oraz
     zabezpieczenie osuwisk przy potoku „Przyrwa”;
•    przebudowę skrzyżowań z powiązaniem Al. Wyzwolenia z ul. Warszawską od strony południowo-wschodniej i północno-zachodniej,
     w postaci skrzyżowań skanalizowanych typu rondo, o zewnętrznych średnicach ronda Dz=50m,
•    przebudowę wiaduktu drogowego istniejącego w ciągu ul. Warszawskiej polegającą na rozbiórce obecnego wiaduktu, zmianie
     lokalizacji południowego przyczółka oraz wykonanie nowego obiektu o zwiększonej rozpiętości do ok. 55m i szer. 30m,
•    przebudowę włączeń istniejących ulic do Al. Wyzwolenia:  ul. Lubelskiej, ul. Towarowej, ul. Przy Torze, ul. Torowej i al. Okulickiego,
•    budowę pasów włączania i wyłączania na ul. Warszawskiej,
•    przebudowę istniejących chodników i ścieżek rowerowych,
•    budowę nowych ścieżek rowerowych i chodników,
•    budowę zatok autobusowych,
•    poprawę drożności istniejącego odwodnienia drogi oraz uzupełnienie go o nowe elementy w celu zapewnienia jego ciągłości
     i skuteczności,
•    wykonanie zabezpieczeń ekologicznych przed ponadnormatywnym oddziaływaniem drogi na pobliskie otoczenie.

 

 Realizacja inwestycji
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
 

Nowa wersja strony MZD w Rzeszowie w przygotowaniu...