Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie Image Image
MZD arrow Inwestycje 2015 arrow Połączenie Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą etap I - budowa drogi dojazdowej do targowiska
24.10.2018.
 
 

Połączenie Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą etap I - budowa drogi dojazdowej do targowiska

[ realizowana ]

Wykonawca:    Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów w Rzeszowie, ul. Rejtana 6

Termin realizacji:   03.06.2013r.– 28.08.2015r. 

Koszt robót –  11 257 113,53   PLN 


Zakres robót obejmuje:

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi dojazdowej jednojezdniowej do projektowanego
targowiska, będącej I etapem połączenia alei Rejtana z ulicą Ciepłowniczą, wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi. Inwestycją objęty jest
obszar od km 0-020 (km 0+000,00 znajduje się w osi ulicy Lwowskiej) do km 0+650,00 –
długość około 0,7 km. Budowa obejmuje głównie:
- przebudowę skrzyżowania alei Rejtana i ulicy Lwowskiej przez budowę nowego wlotu
skanalizowanego od strony północnej, korektę wysepek na szerokości budowanego wlotu na
ul. Lwowskiej i wysepki na wlocie al. Rejtana;
- przebudowę sygnalizacji świetlnej skrzyżowania ulic Rejtana i Lwowskiej;
- budowę odcinka drogi o przekroju ulicznym jednojezdniowym z chodnikiem i ścieżką
rowerową po stronie prawej (od strony targowiska), o długości 630 m (długość jezdni);
- budowa korpusu ziemnego pod dwie jezdnie;
- budowę mostu na rzece Młynówka;
- budowę zjazdów z drogi na sąsiednie działki i do planowanego targowiska oraz parkingów
przy targowisku;
- budowę kanalizacji deszczowej drogi z odprowadzeniem wód opadowych do Wisłoka;
- przebudowę fragmentów istniejących sieci na odcinkach kolidujących z projektowanym
układem drogowym;
- budowę oświetlenia drogowego;
- niezbędną wycinkę zieleni oraz nowe nasadzenia;
- budowę urządzeń ochrony środowiska (np. urządzeń oczyszczających ścieki).

 

 Realizacja inwestycji
 
  


 


 
« poprzedni artykuł
 

Nowa wersja strony MZD w Rzeszowie w przygotowaniu...