Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie Image Image
MZD arrow Inwestycje 2015 arrow Budowa drogi KDG i 1 KDZ do terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko - etap I
24.10.2018.
 
 

Budowa drogi KDG i 1 KDZ do terenów inwestycyjnych  Rzeszów-Dworzysko - etap I

[ zakończona ]

Wykonawca:    Przedsiębiorstwo „STRABAG” Sp. z o. o. Pruszków, ul. Parzniewska 10

Termin realizacji:   03.06.2013r.– 31.07.2015 r. 

Koszt robót –  12 836 199,08   PLN 


Zakres robót obejmuje:

Zakres inwestycji obejmie budowę ulicy KD-G w km 0+000,00 - 0+660,75 oraz ulicy 1KD-L w km 0+000,00- 0+156,40:   
1. w branży drogowej,
- budowa jednojezdniowych odcinków ulic KD-G i 1KD-L,
- budowa skrzyżowań skanalizowanych i zwykłych SK-1, SK-2,
- budowa w pasie drogi KD-G drogi dojazdowej (ciąg pieszo - jezdny) dla obsługi
terenu przyległego, 
- budowa elementów odwodnienia powierzchniowego, 
-  budowa zjazdów,
-  budowa oznakowania drogowego oraz elementów bezpieczeństwa ruchu,
2. w branży inżynierii ruchu,
- budowa kanalizacji kablowej pod przewidywaną sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ulic Krakowskiej i projektowanej KD-G,
3. w branży sanitarnej,
- budowa kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem ścieków do rowu odpływowego,
-  przebudowa i zabezpieczenie istniejących urządzeń kolidujących z rozwiązaniami branży drogowej,
4. w branży elektroenergetycznej,
- budowa oświetlenia drogowego,
- przebudowa i zabezpieczenie istniejących urządzeń kolidujących z rozwiązaniami branży drogowej,
5. w branży teletechnicznej,
-  budowa kanału technologicznego w pasie drogowym projektowanych ulic, 
-  przebudowa i zabezpieczenie istniejących urządzeń kolidujących z rozwiązaniami branży drogowej,
6. w branży ochrony środowiska,
-  budowa ekranów ochronnych przeciwakustycznych.
7. w branży zieleni,
- nasadzenia zieleni przydrożnej i izolacyjnej.

 

 Realizacja inwestycji
 
  

 

 


 
następny artykuł »
 

Nowa wersja strony MZD w Rzeszowie w przygotowaniu...