Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie Image Image
MZD arrow Inwestycje 2013 arrow Połączenie Al. Rejtana z ul. Szopena (w ciągu ul. Wierzbowej i ul. Naruszewicza) wraz z przebudową m
24.10.2018.
 
 

Połączenie Al. Rejtana z ul. Szopena (w ciągu ul. Wierzbowej i ul. Naruszewicza) wraz z przebudową m

[ zakończona ]

Wykonawca:    SKANSKA S.A. Oddział Budownictwa Inżynieryjnego, Rudna Mała 47 36-060 Głogów Małopolski

Termin realizacji:   18.03.2013 – 29.11.2013r.

Koszt robót –  6 665 817,98   PLN


Zakres robót obejmuje:

I. Przebudowa ul. Naruszewicza od ulicy Szopena km 0+000 do mostu przez rzekę Wisłok km 0+180 (długość odcinka 180 m) w zakresie nawierzchni jezdni:
- przebudowa i wzmocnienie istniejącej nawierzchni jezdni
Wymianie nawierzchni jezdni będzie podlegać warstwa bitumiczna ścieralna . Lokalnie zostanie wykonane wzmocnienie nawierzchni z zastosowaniem  geosyntetyków.

II. Przebudowę mostu w ciągu ul. Naruszewicza od km 0+029 do km 0+228 (długość odcinka 199 m): 
- budowa mostu na rzece Wisłok, o nośności 30 ton, konstrukcji łukowej o rozpiętości teoretycznej Lt=80,0 m;

III. Przebudowę ul. Wierzbowej od mostu przez rzekę Wisłok km 0+228 do al. Rejtana km 0+449 (długość odcinka 221 m) w zakresie nawierzchni jezdni i chodników wraz z wymianą elementów ulic krawężników i obrzeży:
- przebudowa i wzmocnienie istniejącej nawierzchni jezdni
- przebudowa istniejących chodników
- wymiana elementów ulic krawężników.


 

 Realizacja inwestycji
 
 
  
 
 
 
 
 


 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
 

Nowa wersja strony MZD w Rzeszowie w przygotowaniu...