Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie Image Image
MZD arrow Inwestycje 2013 arrow Rozbudowa ul. Lubelskiej
24.10.2018.
 
 

Rozbudowa ul. Lubelskiej

[ zakończona ]

Wykonawca:    Mota – Engil Central Europe S.A., ul. Wadowicka 8W, 30-415 Kraków

Termin realizacji:   28.03.2012r. – 27.11.2013r.

Koszt robót – 29 300 710,51 PLN


Zakres robót obejmuje:

Rozbudowę drogi krajowej nr 19 od granicy miasta do skrzyżowania z al. Wyzwolenia wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

  • Część drogowa:

 

    1. rozbudowa istniejących jezdni odcinka ulicy Lubelskiej,na długości 2 965,5 m,    
    2. budowa drugiej jezdni ulicy na odcinku od km 1+053-2+960, od ul. Borowej do granicy miasta,
    3. przebudowa i budowa chodników,
    4. budowa ścieżek rowerowych,
    5. budowa miejsc postojowych,
    6. budowa zatok autobusowych,
    7. budowa urządzeń i elementów ochrony środowiska (ekrany akustyczne),

  • Część sanitarna:

 

    1. przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej,
    2. przekładka sieci wodociągowej,
    3. naprawa bezwykopową kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
    4. zabezpieczenie odcinków sieci gazowej

  • Część elektryczna i teletechniczna:

 

    1. zabezpieczenie istniejących sieci teletechnicznych,
    2. przebudowa oraz zabezpieczenie istniejących sieci energetycznych,
    3. przebudowa i budowa oświetlenia ulicznego.

  • Sygnalizacja świetlna

 

    1. wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Lubelskiej – wjazd do giełdy towar.

  • Zieleń drogowa

 

    1. wycinka i karczowanie drzew i krzewów,
    2. wykonanie trawnika dywanowego.

 

 Realizacja inwestycji
 
 
 
 


 

  

 
 
 


 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
 

Nowa wersja strony MZD w Rzeszowie w przygotowaniu...