Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie Image Image
MZD arrow Inwestycje 2012 arrow Budowa ciągu pieszo - jezdnego łączącego ul. Św. Michała Archanioła z Al. Krzyżanowskiego
24.10.2018.
 
 

Budowa ciągu pieszo - jezdnego łączącego ul. Św. Michała Archanioła z Al. Krzyżanowskiego

[ zakończona ]

Wykonawca:    STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, Pruszków 

Termin realizacji:   30.01.2012r.

Koszt robót – 377 825,94 PLN


Zakres robót obejmuje:

Budowę ciągu pieszo - jezdnego łączącego ul. św. Michała Archanioła z al. Krzyżanowskiego o długości odcinka 113,86 mb, kategorii ruchu KR1.
  • Roboty drogowe:

    - budowa części jezdnej o szerokości 4,5 m,
    - budowa chodnika o szerokości 2,0 m,
    - wykonanie ścieku z kostki betonowej,
    - oznakowanie pionowe i poziome.

  • Budowa kanalizacji deszczowej z rur PP o średnicy Dn  300 mm łączonych na uszczelkę gumową  oraz 5 studni rewizyjnych Dn 1000 mm.
  • Przebudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia z rur PE 100 SDR 17,6.
  • Budowa oświetlenia i przebudowa sieci energetycznej:

 


     - ułożenie kabla energetycznego YAKY 4x35 mm2 długości 336 m, 6 sztuk słupów oświetleniowych,
     - zabezpieczenie sieci energetycznej nN w ciągu budowanej drogi.

 

 Realizacja inwestycji
 
 
 
 


 
« poprzedni artykuł
 

Nowa wersja strony MZD w Rzeszowie w przygotowaniu...