Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie Image Image
MZD arrow Inwestycje 2012 arrow Budowa chodnika przy ul. Strzyżowskiej na odcinku od ul. Dukielskiej do ul. Ustrzyckiej
24.10.2018.
 
 

Budowa chodnika przy ul. Strzyżowskiej na odcinku od ul. Dukielskiej do ul. Ustrzyckiej 

[ zakończona ]

Wykonawca:    Przedsiębiorstwo „STRABAG” Sp. z o. o. Pruszków, ul. Parzniewska 10

Termin realizacji:   30.07.2012r.

Koszt robót – 1 183 484,22 PLN


Zakres robót obejmuje:

  • Roboty drogowe:

 

    - budowa jezdni o szerokości 6,0 m (wzmocnienie i poszerzenie istniejącej nawierzchni),

    - budowa jednostronnego chodnika o szerokości 2,0 m,

    - budowa pobocza o szerokości 1,0 m umocnionego warstwą kruszywa łamanego,

    -umocnienie skarp, rowów i ścieków elementami betonowymi,

    - wykonanie zjazdów do gospodarstw i na drogi boczne,

    - rozebranie kolidującego ogrodzenia oraz budowa nowego,

    - oznakowanie pionowe i poziome.

  • Budowa kanalizacji deszczowej z rur PVC o średnicy Dn 315 mm, i 200 mm,

 

  • Przebudowa sieci gazowej n/c z rur stalowych na SDR 11 PEDn 25x 2,3 mm.

 

  • Przebudowa sieci energetycznej:

 

    -montaż słupów linii napowietrznej nn oraz przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typ AsXSn, wysięgników rurowych i opraw     oświetlenia.

  • Przebudowa sieci teletechnicznej:

 

    - zabezpieczenie rurami ochronnymi na odcinkach kolidujących przy poszerzeniu jezdni,

    - regulacja pokryw, studni kablowych,

    - wymiana pokryw studni.

 

 Realizacja inwestycji
 
 
 
 
 


 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
 

Nowa wersja strony MZD w Rzeszowie w przygotowaniu...