Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie Image Image
MZD arrow Inwestycje 2012 arrow Rozbudowa ul. Podkarpackiej i ul. Dąbrowskiego
24.10.2018.
 
 

Rozbudowa ul. Podkarpackiej i ul. Dąbrowskiego

planowane do dofinansowania w ramach projektu pn.: „ Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013

[ zakończona ]

Wykonawca:    STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, Pruszków

Termin realizacji:   31.10.2012r.

Koszt robót – 20 887 432,28 PLN


Zakres robót obejmuje - zadanie nr 1:

Przebudowa ul. Dąbrowskiego i ul. Podkarpackiej wraz z kanalizacją deszczową, oświetleniem i niezbędnąinfrastrukturą od km 197+066,50 od skrzyżowania z al. Powstańców Warszawy do km 198+800 ul.Podkarpackiej i obejmuje:
1) przebudowę ulicy z dostosowaniem do drogi klasy GP, dwujezdniowej, dwukierunkowej o szerokości jezdni7,0 m (2x3,5 m, odcinkami w strefie skrzyżowań i zjazdów 3x3,5 m) o nawierzchni bitumicznej SMA KR 3,6
2) zmianę geometrii ulicy polegającej na odcinkowym poszerzeniu jezdni z dobudową od strony zachodniejdrogi zbiorczej jednojezdniowej o szer. 4,5-8,0 m z dopuszczeniem ruchu pieszo-rowerowego
3) przebudowę istniejących skrzyżowań z al. Powstańców Warszawy, ul. Poznańską, ul. Matuszczaka, ul.Wetlińską
4) budowę obustronnych chodników o szer. 1,5-3,5 m
5) budowę ścieżek rowerowych o szer. 1,5 m
6) budowę ciągów pieszo-rowerowych przyległych do jezdni o szer. 3,0-5,0 m
7) wzmocnienie istniejących warstw konstrukcyjnych jezdni
8) budowę ekranów akustycznych
9) przebudowę istniejących zatok autobusowych
10) przebudowę i budowę urządzeń infrastruktury technicznej w tym: sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej ideszczowej, sieci teletechnicznych, energetycznych i oświetlenia ulicznego
11) przebudowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ul. Poznańską i budowę sygnalizacji świetlnej naskrzyżowaniu z ul. Matuszczaka
Zakres robót – zadanie nr 2:
Przebudowa skrzyżowania ulic: Dąbrowskiego, Powstańców Warszawy, Batalionów Chłopskich w Rzeszowie iobejmuje:
1) przebudowę geometrii skrzyżowania,
2) przebudowa sygnalizacji świetlnej,
3) przebudowa oświetlenia ulicznego i sieci elektrycznej zasilania sygnalizacji,
4) zabezpieczenie sieci teletechnicznej oraz linii światłowodowej świetlnej,
5) przebudowę gazociągu średniego i niskiego ciśnienia,
6) przebudowę kanalizacji deszczowej,
7) wykonanie elementów organizacji ruchu.

 

 

 Realizacja inwestycji
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
 

Nowa wersja strony MZD w Rzeszowie w przygotowaniu...