Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie Image Image
MZD arrow Inwestycje 2012 arrow Budowa ul. Forsycji wraz z odwodnieniem i oświetleniem
24.10.2018.
 
 

Budowa ul. Forsycji wraz z odwodnieniem i oświetleniem

[ zakończona ]

Wykonawca:    STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, Pruszków


Termin realizacji:   19.09.2012r.

Koszt robót – 2 329 866,77 PLN


Zakres robót obejmuje:

 Budowa ulicy Forsycji rozpoczyna się na skrzyżowaniu ul. Krokusowej z ul. Storczykową,

a kończy się na granicy działki nr 377 obręb 209, od km 0+000 do km 0+518 tj. o długości 518,0 mb, klasa drogi - D, kategoria ruchu - KR2.

  • Roboty drogowe:

 

- budowa jezdni o szerokości 6,0 m,

- budowa chodnika o szerokości 2,0 m po obu stronach ulicy,

- budowa pobocza o szerokości 0,5 m,

- wykonanie zjazdów do gospodarstw i na drogi boczne,

- oznakowanie pionowe i poziome.

  • Budowa kanalizacji deszczowej z rur PCV, typu ciężkiego o średnicy Dn 500 mm, 400 mm, 315 mm, i 200 mm łączonych uszczelką gumową.
  • Przebudowa sieci gazowej średnego ciśnienia z rur PE klasy 80 SDR 11.

 

  • Budowa oświetlenia i przebudowa sieci energetycznej:

 

- ułożenie kabla energetycznego YAKY 4x35 mm2, 17 sztuk słupów, wysięgników rurowych i opraw oświetlenia,

- ułożenie kabla YAKY 5x10 mm2 zasilającego przepompownię wód opadowych,

 - przebudowa kabla sn i nn w ciągu budowanej drogi.

  • Przebudowa sieci teletechnicznej:

 

- demontaż istniejących słupów sieci teletechnicznej,

- posadowienie słupów sieci teletechnicznej,

- zabezpieczenie linii kablowych,

- przebudowa kabla ziemnego.

 

 

 Realizacja inwestycji
 
 
 
 
 
 


 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
 

Nowa wersja strony MZD w Rzeszowie w przygotowaniu...