Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie Image Image
MZD arrow Inwestycje 2010 arrow Budowa połączenia ulic Ofiar Katynia i Kotuli wraz z budową wiaduktu w Rzeszowie
15.12.2018.
 
 

Budowa połączenia ulic Ofiar Katynia i Kotuli wraz z budową wiaduktu w Rzeszowie

[ zakończona ]


Wykonawca:
   SKANSKA S.A. Warszawa  ul. gen. Józefa Zajączka 9
Termin realizacji:   26.05.2010 r. – 30.11.2010 r.
Długość wiaduktu:
   41,25m


Szczegółowe dane inwestycji:


 • Światło poziome pod wiaduktem - 17,04 m
 • Szerokość drogi na wiadukcie - 37,70 m 
 • Długość drogi łączącej ul. Ofiar Katynia i ul. Kotuli - 218,56 m. , pow. w-wy ścieralnej - 3 019 m2
 • Długość wybudowanej kanalizacji deszczowej - 444,5 m
 • Zatoki autobusowe - 1.
 • Koszt inwestycji - 8 592 460,00 zł.

Po zrealizowaniu inwestycji:
  •  zdjęcia z ukończenia inwestycjiPostęp prac w trakcie realizacji inwestycji
:
 
Tydzień 19
 
 
 • roboty ziemne przy wykonaniu północnej części łącznika
 • betonowanie kapy chodnikowej pasa rozdziału
 • wykonanie izolacji płyty pomostu
 • rozkładanie mieszanki mineralno – bitumicznej na północnej części łącznika
 
Tydzień 18
 
 
 • montaż zbrojenia kapy chodnikowej
 • zabezpieczenie grodzic antykorozyjnym zestawem malarskim
 • ustawianie krawężnika drogowego na północnej części łącznika
 • formowanie skarpy
 
Tydzień 17
 
 
 • betonowanie rygla północnej części wiaduktu
 • wykonanie stabilizacji gruntu cementem na północnej części wiaduktu
 • przygotowanie podłoża pod płyty przejściowe
 • przygotowanie montażu desek gzymsowych
 
Tydzień 16

 
 

 • wykonanie kanalizacji deszczowej na łączniku
 • formowanie skarpy na łączniku

Tydzień 15

  • montaż zbrojenia oczepu ścianek szczelnych
 • montaż belek prefabrykowanych
 • montaż zbrojenia płyty pomostu

Tydzień 14


 • roboty przy wykonaniu kanalizacji deszczowej
 • betonowanie oczepu ścianek szczelnych
 • roboty wykończeniowe na łączniku


Tydzień 13


 • roboty ziemne przy części północnej wiaduktu
 • wciskanie ścianek szczelnych
 • wykonanie montażu zbrojenia korpusu przyczółka

Tydzień 12


 

 • wykonanie koryta pod ciąg pieszo – rowerowy
 • roboty ziemne – wykonanie wykopu pod wiaduktem
 • wykonanie montażu zbrojenia oczepu ścianek szczelnych
 • wykonanie ciągu pieszo –rowerowego na łączniku

Tydzień 11


 • roboty ziemne przy formowaniu skarpy na łączniku
 • wykonanie warstwy ochronnej z mieszanki mineralno – bitumicznej na obiekcie
 • wykonanie podbudowy z chudego betonu pod pierścień ronda
 • wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego na łączniku

Tydzień 10


 • montaż słupów ekranów akustycznych
 • wykonanie podbudowy z kruszywa ulepszonego cementem
 • betonowanie kapy chodnikowej
 • wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego na dojeździe do wiaduktu

Tydzień 9


 • Rozszalowanie deskowania płyty pomostu
 • Wykonanie izolacji płyty pomostu

Tydzień 8


 • Przygotowanie podłoża pod płytę przejściową
 • Betonowanie płyty przejściowej
 • Przygotowanie koryta pod ciąg pieszo-rowerowy

Tydzień 7


 • wykonanie ocieplenia wodociągu na wiadukcie
 • wykonanie stabilizacji gruntu na łączniku ul. Ofiar Katynia/Kotuli
 • montaż zbrojenia płyty pomostu wiaduktu
 • betonowanie płyty pomostu wiaduktu


Tydzień 6


 • wykonywanie kanalizacji deszczowej
 • wykonanie koryta na łączniku Ofiar Katynia/Kotuli
 • montaż belek wiaduktu

Tygodnie 1 - 5


 •  prace początkowe przy inwestycji
 


Przed rozpoczęciem Inwestycji

 


 •  teren przed rozpoczęciem prac budowlanych


 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
 

Nowa wersja strony MZD w Rzeszowie w przygotowaniu...