Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie Image Image
MZD arrow Klazula Informacyjna RODO
18.06.2018.
 
 
Klazula Informacyjna RODO

Klauzula o RODO

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO); poniżej informacja do zapoznania się.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie, mający siedzibę w Rzeszowie (35-064) przy ul. Targowej 1.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email sekretariat@mzd.erzeszow.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod2@erzeszow.pl lub telefonicznie pod numerem 17-875-4375. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zadań Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie zgodnie z przepisami prawa oraz instrukcją kancelaryjną.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

 

 
 

Nowa wersja strony MZD w Rzeszowie w przygotowaniu...