Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie Image Image
MZD arrow Komunikaty
19.01.2019.
 
 
Komunikaty

  • Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rzeszowa w sprawie przebudowy ulic ....

 


  • Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie zatrudni na zastępstwo referenta do Działu Inżynierii Ruchu ....

     * Zwiadomienie Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa węzła drogowego al. Wyzwolenia - ul. Warszawska w Rzeszowie"...

 


    * Wojewoda Podkarpacki Zawiadamia, że zostało wniesione zażalenie w sprawie inwestycji: "Rozbudowa drogi krajowej Nr 19 klasy GP od granicy miasta do skrzyżowania z Al. Wyzwolenia wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, instalacjami i urządzeniami budowlanymi...

     * Prezydent Miasta Rzeszowa informuje, że przygotowywane są następujące zadania inwestycyjne:
      1. Budowa publicznych dróg gmiennych 1KDL i 2KDL
      2. Budowa publicznej drogi gminnej (ulicy Karowej)
      W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od dnia 19 stycznia 2011r. zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału...

     * Prezydent Miasta Rzeszowa informuje, że przygotowywane są następujące zadania inwestycyjne:
      1. Budowa drogi 3KD-Z i KD-G do terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko-etap III
      2. Budowa drogi KDZ Obszarowa-Przybyszówka
      W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od dnia 17 grudnia 2010r. zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału...

     * Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w sprawie szczegółowych czynności związanych z uzyskiwaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej...

     * Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w sprawie czynności dotyczących nieruchomości, z których korzystanie przez właścicieli zostanie - przy wykonywaniu inwestycji drogowych - ograniczone w celu przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu oraz przebudowy dróg innych kategorii...

     * Wojewoda Podkarpacki zawiadamia, o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi krajowej Nr 19 klasy GP od granicy miasta do skrzyżowania z AL. Wyzwolenia ...

     * Prezydent Miasta Rzeszowa informuje, że przygotowywane jest zadanie inwestycyjne "Połączenie ul. Rejtana z ul. Ciepłowniczą, etap I - budowa drogi dojazdowej do targowiska". W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od dnia 3 listopada 2010r. zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału...

     * Prezydent Miasta Rzeszowa informuje, że przygotowywane jest zadanie inwestycyjne "Przebudowa ul. Ks. Jałowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną". W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od dnia 27 października 2010r. zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału...

     * Prezydent Miasta Rzeszowa informuje, że przygotowywane jest zadanie inwestycyjne "Przebudowa ul. Strzelniczej z dojazdem do ul. Celowniczej w Rzeszowie". W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od dnia 19 października 2010r. zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału...

     * Informujemy, że w związku z Uchwałą Rady Miasta Rzeszowa Nr LXXIV/1259/2010 z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany nazwy Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni, z dniem 1 czerwca 2010 r. nazwa jednostki będzie brzmieć:
      Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie. ...

    * Dyrektor Miejskiego Zarządu Drog w Rzeszowie zaprasza do przetargu ustnego (aukcji), na najem gruntu pod tzw. "ogródki letnie" na rzeszowskim rynku w okresie do dnia 15.10.2010 r.  ...

    * Wojewoda Podkarpacki zawiadamia, o zezwoleniu na realizacjęinwestycji drogowej pn: Rozbudowa drogi krajowej nr. 9 klasy GP od skrzyżowaniua z al. Batalionów chłopskich - Powstańców Warszawy  ...

    * Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa skrzyżowania ulic: Dąbrowskiego, Powstańców Warszawy, Batalionów Chłopskich w Rzeszowie" ...

    * Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Połączenie ulicy Rejtana z ulicą Ciepłowniczą w Rzeszowie" ...

    * Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie zaprasza do przetargu ustnego (aukcji) na najem 52 modułów reklamowych ...
    * W imieniu Prezydenta Miasta Rzeszowa - MZD informuje, że przygotowywane są następujące zadania inwestycyjne ...
    * Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa węzła drogowego al. Wyzwolenia - ul. Warszawska w Rzeszowie" ...
    * Ogłoszenie o zatrudnieniu pracownika na czas zastępstwa za nieobecnego pracownika do Działu Utrzymania w Miejskim Zarządzie Dróg w Rzeszowie" ... 
 

Nowa wersja strony MZD w Rzeszowie w przygotowaniu...